KOKYBĖS POLITIKA

Atgal

Įsteigus Soveta Baltica UAB, didelis dėmesys buvo skiriamas kokybės vadybos sistemos kūrimui, kuri 1998 m. buvo galutinai sukurta vadovaujantis GMP (Good Manufacturing Practice) principais. 2002 m. įmonės kokybės vadybos sistema buvo sertifikuota pagal ISO 9001 ir 13485 standartų reikalavimus. Įmonės kokybės vadybos sistema yra pastoviai prižiūrima ir tobulinama siekiant užtikrinti jos rezultatyvumą ir veiksmingumą. 

Visi Soveta Baltica UAB produktai atitinka Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB ir Lietuvos Medicinos Normos MN 4 reikalavimus ir turi CE atitikties sertifikatus.Sertifikatai